Vad gör FemJur?

Feministiska Juriststudenter Umeå är en ideell och partipolitiskt obunden förening på Umeå Universitet. Vi arbetar för mer genusvetenskapliga och feministiska perspektiv på juristprogrammet och inom juristverksamheten.

FemJur Umeå arrangerar bland annat föreläsningar, EPPs, filmkvällar och andra sorters samarbeten med feministiskt inslag. Vi har även en löpande dialog med vår juridiska institution där vi undersöker hur juristutbildningen ser ut. Vi verkar alltid för våra medlemmars bästa och gör återkommande utredningar hur studenter på juristprogrammet ser på utbildningen.

FemJur Umeå har i nuläget ca 160 medlemmar och växer varje dag. Vi har även systerföreningar i Uppsala, Göteborg, Stockholm, Lund och Örebro.