Nyhetsbrev

FemJur Umeås nyhetsbrev skickas ut ungefär två gånger i månaden och ämnar att förse prenumeranterna med information om vad som händer i FemJur och annan viktig information.